LES IN NEDERLANDSE TAAL VOOR ANDERSTALIGEN

Praat Nederlands met mij.
Lees hier hoe een les eruitziet.

De Nederlandse taallessen die Coloured Circle organiseert zijn bedoeld voor anderstaligen die door hun beperkt budget geen taalcursussen bij commerciële taal instituten kunnen bekostigen. Voor vluchtelingen zijn de lessen kosteloos. De cursus wordt gegeven door vrijwilligers voornamelijk door studenten aan de universiteit, HBO en bevoegde docenten en omvat vooral spreekvaardigheid in de Nederlandse taal. Spreekvaardigheid die verbeterd wordt door groepsgesprekken en individuele gesprekken over de onderwerpen die in de lessen behandeld worden waarbij ook lees- en schrijfvaardigheden geoefend worden. Rondom bepaalde thema's worden activiteiten zoals korte excursies georganiseerd.

De deelnemers ontvangen bij afsluiting van de cursus een deelname- certificaat bij 80% aanwezigheid en een voldoende voor de eindtoets.

De cursisten en docenten van de conversatieles organiseerden samen een Wereldkerstfeest.
Kijk hier voor de foto's.

 

Met cursisten naar de bios, naar de documentaire over Juf Kiet en haar klas met kinderen uit alle windstreken.
Kijk hier voor de foto's.

 

Excursie naar het Rijksmuseum in het kader van de Nederlandse taallessen.
Kijk hier voor het verslag en de foto's.

De cursus vindt plaats op locatie:
Coloured Circle
Eerste Helmersstraat 106 – N
Amsterdam

Dinsdagavond 
van 19.25 uur tot 21.30 uur.

Kosten € 6,- per halfjaar.
Voor vluchtelingen zijn de lessen kosteloos.

Kom gerust een keer langs of bel of stuur een mail;
Tel: 0646149321/0610285168
Mail: info@colouredcircle.org

Tot dan!

Nederlandse taalles
Nederlandse taalles
Nederlandse taalles
Nederlandse taalles

De Gemeente, Stadsdeel West subsidieert voor Coloured Circle de huur van Buurtsalon Jeltje.