COLOURED CIRCLE

 

WAARBORGEN KWALITEIT

Coloured Circle bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die, ieder met expertise op hun eigen vakgebied, zoals tolken, werkbegeleiders en ontwikkelingswerkers, docenten en coƶrdinatoren, verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de maatschappelijke activiteiten en projecten. Zij worden aangestuurd door een kundig en betrokken bestuur. Deze samenstelling is een waarborg voor kwaliteit.

FINANCIEEL DRAAGVLAK

Coloured Circle is als non-profit organisatie voor het financieel draagvlak van haar activiteiten afhankelijk van subsidies en fondsen van overheid, instellingen en bedrijven, en van donaties van particulieren. Bij sommige activiteiten en projecten vraagt Coloured Circle een financiƫle bijdrage als tegemoetkoming in de kosten, waardoor het financieel draagvlak ruimer en bestendiger wordt.

 

Partners en sponsors