BOEKENCLUB

Coloured Circle wil haar leden en diegenen die geïnteresseerd zijn een breed genre (wereld)literatuur bieden om te lezen en te bespreken. Daarnaast wil zij een platform bieden voor bekende en minder bekende auteurs, die op haar uitnodiging kunnen komen spreken over hun literair werk.

De doelstelling van de Boekenclub is literatuur toegankelijk te maken voor een breed leespubliek met een gevarieerde culturele en sociale achtergrond, en het inzichtelijk en bespreekbaar maken van bepaalde en actuele thema's waarover geschreven wordt.

Leden en geïnteresseerden van de Boekenclub worden de kans geboden om met elkaar in kleine groep in twee bijeenkomsten per maand op een ontspannen manier boeken te bespreken. Als het ledental groeit zullen er meerdere kleine groepen gevormd worden en de aktiviteiten van de Boekenclub uitgebreid. Te denken valt aan promotie van literatuur en andere geschreven kunstvormen zoals muziekteksten en poëzie, op radio, TV, en social media.

 

U kunt zich aanmelden vanaf 15 november.
Voor vragen: info@colouredcircle.org

 

Contributie € 15 per jaar.

Jaarlijkse loting E-book.

Nieuwsbrief Boekenclub.

Korting op sommige Boekenclub activiteiten.

Locatie, Data en tijdstip: worden vooraf bekend gemaakt.