COLOURED CIRCLE

Coloured Circle is een brede culturele non-profit organisatie die mensen met een diverse achtergrond door culturele en maatschappelijke projecten op een krachtige manier bij elkaar weet te brengen, waardoor uitwisseling en overdracht van zienswijzen, cultuur en kennis tot stand komt. Deze waardevolle uitwisseling en kennisoverdracht tussen diverse culturen is een verrijking voor onze samenleving. Coloured Circle beweegt zich in alle lagen van die samenleving, doet daardoor inspiratie op, en draagt daaruit voortvloeiende ideeën aan die dienen als bouwstenen voor haar initiatieven.

 

NETWERK

Coloured Circle heeft een netwerk van contacten bij overheid, media, bedrijfsleven, velerlei non-profit organisaties en onderwijsinstellingen, en wil zich door verdere uitbreiding doelmatig binnen dit netwerk verankeren.

VOOR WIE

Mensen die uit interesse met andere mensen contact maken, door uitwisseling en overdracht van zienswijzen, cultuur en kennis, verbindingen tot stand brengen en hierdoor investeren in elkaar en een gedeelde verantwoordelijkheid bewerkstelligen voor het algemeen maatschappelijk welzijn.